Moeve har løbende og parallelt med hinanden større projekter i luften.
Yderligere løser Moeve ekspertopgaver på bestilling, såsom foredrag, analyser, konferencer m.m.

Nordyrk 2018: Workshop “See the goal!”

Symposium Nordyrk, 11-13 June 2018, Oslo: Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, and Anne-Maria Korhonen, HAMK / Finland, will present “See the goal!”.
The presentation relates to the work with amateur videos of in-company learning outcomes, conducted in 4 European countries and different trades.

Workshop om digitaliseringsstrategi

Moeve er glad for at kunne bidrage til en workshop på Danske Erhvervsskoler og -gymnasiers årsmøde, 18. april 2018: “Hvordan lægger bestyrelsen en digitaliseringsstrategi?”
Med gode råd til udviklingsprocessen og temaer som valg af indsatsområder og systematisk implementering.

Hands-on konference, 5. april, Roskilde

Små film af praktikmål har vist sig at kunne fremme refleksion og læring hos eleverne.
Partnerne i EU-projektet ´See the goal´ er nu klare på at formidle deres metoder for at skrive en drejebog, at klare teknikken og at anvende filmene til læringsformål.

Unge på Sporet

Moeve bidrager med projektledelse til projektet ´Unge på sporet´ for projektejer UU DANMARK (UVM, jan. – dec. 2018).
Projektet skal resultere i en udskolings- og overgangsdidaktik, samt en produktbeskrivelse mhp. transformation til virtuel portfolio.

Studiebesøg i Hamburg

Den tyske delstat Hamburg har iværksat en række effektfulde initiativer og omstruktureringer for at forberede udsatte unge på en erhvervsuddannelse.
Moeve og UUDANMARK var inviteret på et studiebesøg, arrangeret af pædagogiske forskere fra Hamburg Universitet.

Programmering NU – inspiration fra erhvervslivet

Brandny brochure med resultater fra en virksomhedsundersøgelse i rammerne af det syddanske netværksprojekt crossingIT!
19 virksomheder har bidraget i personlige interviews til inspiration af it-faglig videreudvikling på erhvervsgymnasierne.

THAT´S US!

Also time for fun :-). THAT´S US is a video from the transnational work process in SEE THE GOAL.
The 1-minute-video was developed and recorded in co-creation during only 40 minutes at a transnational meeting in Finland, Oct. 2017. A method description will be published at seethegoal-eu.si .

Research study visit from Germany

In the framework of a crossnational dialogue between Moeve and Hamburg University, the Aarhus Business College opened their practice for a study visit.
The German researcher collected inspiration on individualized learning via observing teaching and interviewing various teachers and counselors.

New videos of in-company training

The EU project SEE THE GOAL has so far produced a range of videos in various trades and test-run them in training companies.
An exchange meeting in Finland, 10-11 Oct., resulted into conclusions on the next productions and their sustainable implementation in vocational practice.

Kick-off for ´RAY´, 3-6 Oct., Finland

The newly approved European project ´Regional Alliances for Youth´, RAY, will frame the further local development and implementation of work-based learning, in Slovenia as well as in Finland.
Moeve is pleased to contribute with consultancy, in close cooperation with practitioners of expertise from TEC.

VET conference, 28 Sept. 2017, Slovenia

The VET conference ´Apprenticeship – possibilities and realization´ was organized by the Institute of the Republic of Slovenia for VET within the framework of the VET reform 2016-2021. Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, presented Danish best practice on learning and assessment in work place learning.

Digitaliseringsstrategi Tønder Handelsskole og -gymnasium

Skolen har valgt at inddrage samtlige medarbejdere i udarbejdelse af organisationens strategi for digitalisering. 6 temagrupper har skitseret behov, idéer og tiltag, baseret på et grundigt forarbejde fra ledelsen og nogle eksperter.