Læring på arbejdspladsen i norden

Læring på arbejdspladsen i norden

Nordiska Ministerrådets program Hållbar nordisk välfärd,  som pågick mellan 2013 och 2015, handlade om att hitta nya välfärdslösningar för människor i Norden. Lösningarna  ska bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete och hälsa för Nordens invånare....