projektledelse

Moeves modeller for projektledelse understøtter i de fleste tilfælde en agil form for projektledelse. Det vil sige, der tages systematisk højde for den læring der sker i løbet af et projekt, som så får indflydelse på projektets fremdrift og slutprodukternes udformning og forankring.

Moeves metoder er videreudviklet fra forskningsforankrede studier. Den klassiske rationelle tilgang med kontrol og stram styring er i spil, står dog i spænd med mere kreative og konstruktivistiske metoder.

Vi praktiserer projektledelse og udvikling af læreprocesser som håndværk og samtidigt som brugskunst. Moeve flyver ofte nye veje i sit arbejde.

Erhvervspædagogisk ekspertise

Moeves spidskompetencer på det pædagogiske område omhandler praksisbaserede læringsprocesser:

  • Design af læringsforløb og læringselementer
  • Elevcentret undervisning – principper, didaktik, pædagogik
  • Arbejdspladslæring, sidemandsoplæring, træning
  • IT-integreret læring, nye medier
  • Internationalt samarbejde mellem uddannelsessystemer

Når projektets resultater skal formidles videre, assisterer vi også gerne. Vi har professionelle samarbejdspartnere og erfaringer med en række publikationsformer og kommunikationsveje.