Studievalgsportfolio: didaktik og produktbeskrivelse

af | jan 27, 2018

Moeve bidrager med projektledelse til Unge på Sporet for projektejer UU DANMARK (UVM, jan. – dec. 2018).

Projektets formål skal sættes i en aktuel (vejlednings)politisk kontekst, med udsigt til en vejledningsreform med fokus på udskoling, i løbet af 2018. Unge på Sporet skal understøtte UU DANMARKs strategi i forhold til udskoling:

 • Én udskolingsplan
 • Evaluering fremfor parathedsvurdering
 • Udskolingsopgave
 • Styrket emne Uddannelse & Job, med virksomhedsinddragelse
 • 4 hovedområder i erhvervsuddannelserne som valgfag
 • Styrkede introkurser i 8. kl. og brobygning i 9. kl.

Projektet skal resultere i:

 1. En model for en udskolings- og overgangsdidaktik, med brug af portfolio
 2. En produktbeskrivelse [mhp. en virtuel studievalgsportfolio]
  • videreudviklet fra det obligatoriske afrapporteringsskema som pdf
  • i sammenhæng med principperne for karrierelæring
  • med mulighed for måling af progression og motivationsfaktorer
  • med et attraktivt interface for unge
  • med et understøttende interface for de involverede fagprofessionelle

Udviklingen af en udskolings- og overgangsdidaktik vil bl.a. relatere til Bill Laws principper for karrierelæring og de 5 motivationsorienteringer, som Center for Ungdomsforskning (CEFU) har identificeret.

Fra praksissiden bidrager UU Brønderslev, UU Center Syd og UU Vallensbæk, samt hver deres lokale konsortier, bestående af direkte involverede interessenter. Kvalitetssikring af mellem- og slutresultater foretages af UCC.