Ungeværk – udsatte unges vej mod en ungdomsuddannelse og selvforsørgelse

Moeve bidrager til initiativer, som UU DANMARK iværksætter til fremme af unges vej mod en ungdomsuddannelse og en på sigt bæredygtig selvforsørgelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU DANMARK er interesseorganisationen for Danmarks UU centre og funderet i centrenes ledelse.

Vejledning har en afgørende betydning for at forberede de unge på deres uddannelsesvalg. UU vejleder alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse med kollektiv vejledning, imens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. UU foretager desuden en opsøgende og opfølgende indsats også efter grundskolen, hvis unge ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

UngeVærk omhandler først og fremmest vejledning af de mest udsatte unge. Det er unge som af forskellige årsager ikke har formået at ændre deres livssituation henimod en ungdomsuddannelse og selvforsørgelse.

Udsatte unge udgør på ingen måde en homogen gruppe. Tværtimod er kompleksitet en fællesnævner. De unges udsathed kan ikke isoleres til enkelte kategorier (narkomani, kriminalitet, hjemløshed, handicap, el. lign.). Derimod har problemstillingerne en tendens til at betinge eller forstærke hinanden.

Samtidig har de unge hver især særlige erfaringer og forcer, der kan hjælpe dem til at komme videre på deres vej. Vejledning omhandler i høj grad også at få identificeret, aktiveret og målrettet disse styrker.

Moeves bidrag

UU DANMARKs initiativer omfatter større og mindre projekter, både lokalt, nationalt og internationalt. Projekterne har fælles sigte og supplerer hinanden indholdsmæssigt.

Moeve bidrager med

  • koncipering og ledelse af projekter
  • viden om ungdomsuddannelser og deres didaktiske / pædagogiske praksis
  • indsamling og forarbejdning af ny vejledningsfaglig viden på området
  • internationalt netværk