Baggrund

ROBOdidaktik er en fagligt kompakt model der kræver forklaring og eksemplificering.

Undervisere har efterspurgt en virtualisering, dels mhp. selvstudier, dels mhp. anvendelse i teamsamarbejde, på lærerworkshops og i evalueringer af undervisningsforløb.

Projektet ARducation vil tilgodese dette behov via en augmentering af modellen, samtidig med at eksemplerne fra praksis vil blive hentet fra projektets nye typer undervisningsforløb.

Udvikling af undervisningsforløbene og lærerkvalificering v.hj.a. ROBOdidaktik vil influere hinanden og foregå parallelt i iterationer.

Augmentering

Udvikling af AR-app´en er en væsentlig del af projektet ARducation (2020-2022). Udvikling af app´en er forestået af projektpartneren Syddansk Universitet og foregår i iterationer. App´en illustrerer den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik, som er blevet udviklet i løbet af projektet ROBOlæring (2018-2021).

Augmented reality overrasker og illustrerer

Elementerne i modellen ROBOdidaktik illustreres v.hj.a. augmented reality.

Brugeren går på opdagelse i AR-lagene og søger at knytte mening til app´ens tekster og dokumentationsdele. Legelysten er en vigtig del af processen og skubber til både kreativitet og lysten til selv at anvende teknologierne.

Screenshot fra AR-illustrationen af “iterativt design”, med faserne for idéudvikling, afprøvning, evaluering og justering: En papirflyver skydes ind i app-brugerens omgivelser, gennemgår flere transformationer og bliver til sidst til en flyvemaskine.

Screenshot fra AR-illustrationen af “iterativt design”, med faserne for idéudvikling, afprøvning, evaluering og justering: En papirflyver skydes ind i app-brugerens omgivelser, gennemgår flere transformationer og bliver til sidst til en flyvemaskine.

Erfaringer

Erfaringer med modellen ROBOdidaktik stammer fra:

  • Udvikling af modellen som en iterativ proces over 2 år (2018-2020) i rammerne af projektet ROBOlæring
  • Planlægning og reviews af undervisningsforløb med robotteknologier (2019-2020), i rammerne af projektet ROBOlæring
  • Reviews af undervisningsforløb med programmering, i rammerne af projektet crossingIT (2017-2019)

Derudover er ROBOdidaktik blevet formidlet og anvendt i diverse pædagogiske sammenhænge.