Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af større indsatser, heriblandt politiske tiltag
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren og de beslægtede sektorer, i hele Danmark såvel som internationalt.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

ARducation event at IWDK 2021

7th May: Moeve facilitates the online event “ARDUCATION – BUSINESS EDUCATION WITH AUGMENTED REALITY” at Internetweek Denmark 2021.
The experts will present innovative AR-technology as well as new AR-teaching practice in vocational education.

Leg & læring med RoboDidaktik

5. maj 2021: Projektet ROBOlæring bidrager til Teknologipagtens temaserie ’Inspirerende STEM-undervisning for alle’. Sammen med underviser Mads Lundager fra Rantzausmindeskolen, vil projektleder Regina Lamscheck-Nielsen illustrere hvordan robotter indgår i “Legende og lærerig STEM-undervisning”.

Lecture about vocational maturity

March 2021: Vocational consultant Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, contributes to TAMK’s international week 2021 – a multidisciplinary international week.
Regina will give a lecture with expertise and exchange on vocational maturity.