Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af større indsatser, heriblandt politiske tiltag
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren og de beslægtede sektorer, i hele Danmark såvel som internationalt.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

Unge med kant Hovedstaden

Juli 2019, nyt stort projekt: “Unge med kant – Hovedstaden” vil understøtte de allermest udsatte unge på deres vej til at opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.
320 unge i alderen 15-29 år vil gennemgå individuelle forløb, hver med deres egne stationer på vejen henimod en ungdomsuddannelse. 50 % forventes at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Evalueringsrapport crossingIT

27. juni 2019: crossingIT har omhandlet implementering af programmering i undervisningen på erhvervsgymnasier og i uddannelseskæden i 7 kommuner i Region Syddanmark.
Evalueringsrapporten belyser projektets undervisningsforløb og præsenterer desuden et sammendrag af de erfaringer, som undervisere og ledere har gjort sig i løbet af de sidste 2,5 år.

SEE THE GOAL assessed as “very good”

May 2019: The European project SEE THE GOAL ended with a wide range of successfully implemented products. Among those are videos of in-company learning outcomes from different vocational fields in the 4 partner countries.
The final project report was assessed as “very good” by the Slovenian National Agency and their external experts.