Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af større indsatser, heriblandt politiske tiltag
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren og de beslægtede sektorer, i hele Danmark såvel som internationalt.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

Vocational Maturity: now also in English

Jan. 2021: The tool for self-evaluation of vocartional maturity has been testet and implemented in Denmark, Iceland and Slovenia. The process and the products have been quality assured by researchers from The University of Hamburg.
A generic version in English has recently been published.

Analysis: NEETs and professionals

Dec. 2020: The analysis, “The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, was elaborated as one of the intellectual outputs of the European Erasmus KA2 project “Youth in transition” (YIT), October 2018 – March 2021. By identifying models, methods and new practice, YIT has contributed to scaffolding the most vulnerable sub-group of the NEETs on their pathways.

ROBOdidaktik som app nu også i Playstore!

Dec. 2020: Den teknologi-didaktiske model er nu også udgivet som app, illustreret med Augmented Reality elementer, konkretiseret med videoberetninger og undervisningsforløb, forsynet med en vejledning og referencer m.m.
Videreudviklingen fortsætter i 2021 – det glæder vi os til!