Den bedste viden er delt viden.
De her anførte produkter er frit tilgængelige og udviklet med bidrag fra Moeves eksperter, typisk udarbejdet i anledning af større projekter.

Artikler & brochurer

Her linkes løbende til et udvalg af artikler, hæfter og brochurer, som Moeves eksperter står bag eller har bidraget til.
Publikationerne er i stort omfang frit tilgængelige.

Guide for VET consultants on videos

As gearwheels and information hubs in dual systems, vocational consultants play a crucial role in VET.
The new guide exemplifies how VET consultants can apply video technology and advise their target groups on using video for learning purposes (2018, SEE THE GOAL).

Digitaliseringsstrategi for erhvervsskole

SOSU Sjællands digitaliseringsstrategi er blevet implementeret fra august 2016. Download kort version som brochure.
Moeve stod for facilitering af processen og udarbejdelse af strategi- dokumenterne, med reviews fra et skoleinternt ekspert- og lederteam.

Når projekter bliver politiske

Artikel “Hvis jeg skal kunne gøre en forskel”, i tidsskriftet Dansk Projektledelse, Aug. 2016: Med erfaringer og metoder fra Moeves ekspertise i programledelse.

Standards in Danish VET – country study

Country study Denmark (2016) on elaboration of standards in the Danish VET system, with interview-based cases from the educational programs for car mechanics and waiter/waitress.
With special focus on the ´guiding regulations´/ national curricula (uddannelsesordninger).

New academic paper on MOOC pedagogy

“The dialogical authentic netlearning activity (DIANA) model for collaborative knowledge construction in MOOC”:
Discussing pedagogy in massive open online courses. Based on a development work with a case study, undertaken in the EU-project MAPPING.

Praktikmål i Nordlys – film

Praktikmål er de kompetencer, som elever/lærlinge under erhvervsuddannelse skal opnå i løbet af deres praktik. En mester, flere elever og eksperter beretter, hvordan praktikmål kan bidrage til at sikre kvaliteten i en erhvervsuddannelse.
Optaget i anledning af den nordiske konference “Nytænkning i praktikken”, 7. maj 2015, København – www.arbejdspladslaering.dk

Web-app Quality MAP

Web-app Quality MAP, med best practice cases, værktøjer og teori til elevcentreret undervisning i erhvervsuddannelserne (2014/15).
Co-created mellem eksperter og praktikere fra 5 lande.

Bedre faglig læsning – slutrapport

Slutrapport med 12 projekters samlede resultater fra Undervisningsministeriets indsats for ´Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne´, publ. sept. 2015.

Unge på tværs – slutrapport

Slutrapporten for Unge på tværs (2015) sammenfatter resultaterne og erfaringer fra 11 “BRO-projekter”, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse.

Unge piger & it – guides

Guiderne til fremme af pigers trivsel, læringsmiljø på erhvervsgymnasier og co-creation med erhvervslivet (2013).
15 læringsforløb. Metode for at undersøge it-pædagogik på HTX.

Unge ord – digtsamlinger

Digte og tekster, forfattet af unge mellem 13-20 år i løbet af kreative skriveværksteder i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier og klubber i Aarhus, 2011-2013.

Elevtrivsel er guld værd – hæfte

Hæfte, 2011, baseret på “de 6 guldkorn”, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
God praktikoplæring er afgørende for, om elever trives eller ej. Trivsel kan betyde, om man dropper ud eller gør sin uddannelse færdig. Og så kan det ses på bundlinjen, når medarbejderne trives.

Praktikpladskonsulentens værktøjskasse

Værktøjskassen (2010) henvender sig til de praktikpladskonsulenter på erhvervsskoler, der først og fremmest udfører et rådgivende og langsigtet arbejde. Værktøjskassen byder på metoder, tips og henvisninger inden for 6 centrale områder.

Sidemandsoplæring & TrænerGuide

Oplæringsmetoder og værktøjskasse, 2008. Oplæring på arbejdspladsen er en stor del af erhvervsuddannelserne. Værktøjer til oplæring skal vælges passende til uddannelsen, til den enkelte elevs behov samt til virksomhedens muligheder og begrænsninger.