Den bedste viden er delt viden.
De her anførte produkter er frit tilgængelige og udviklet med bidrag fra Moeves eksperter, typisk udarbejdet i anledning af større projekter.

Desuden bidrager Moeve til andre udgivelser, såsom artikler og brochurer.

Materialer fra projekter

Brochure: Youth in transition

Brochure: Youth in transition

Jan. 2021: A new brochure presents the outputs from the European project “Youth in transition”.
The outputs form a coherent concept, containing findings from empirical data and desk research, as well as models, methods and tools emerging out of practice-based work with NEETs and professionals in Denmark, Iceland and Slovenia.

ROBOdidaktik i Playstore og Appstore

ROBOdidaktik i Playstore og Appstore

Jan. 2021: Den teknologi-didaktiske model er også udgivet som app, illustreret med Augmented Reality elementer, konkretiseret med videoberetninger og undervisningsforløb, forsynet med en vejledning og referencer m.m.
Videreudviklingen fortsætter i 2021 – det glæder vi os til!

Analysis: NEETs and professionals

Analysis: NEETs and professionals

Dec. 2020: The analysis, “The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, was elaborated as one of the intellectual outputs of the European Erasmus KA2 project “Youth in transition” (YIT), October 2018 – March 2021. By identifying models, methods and new practice, YIT has contributed to scaffolding the most vulnerable sub-group of the NEETs on their pathways.

Unge med kant – brochure

Unge med kant – brochure

31. okt. 2020: Brochuren “Unge med kant” gengiver erfaringer, modeller, metoder og værktøjer til individuelle forløb for udsatte unge.
Materialerne retter sig mod fagprofessionelle og ledere i rammerne af de Kommunale Ungeindsatser (KUI) og i kædeansvaret sammen med KUI for de unge.

Unge med kant: toolbox åbner

Unge med kant: toolbox åbner

24. juli 2020: Nye modeller, metoder og værktøjer til arbejdet med udsatte unge: Fagprofessionelle, ledere og unge i de 3 projekter Unge med kant i Hovedstaden hhv. i Syddanmark samt Youth in transition, har bidraget med deres erfaringer og ekspertise.
Moeve har stået for tværorganisatorisk opsamling og forarbejdning, imens forskere har kvalificeret og kvalitetssikret processerne og produkterne.

Erhvervsparathed – selvevaluering i dialog

Erhvervsparathed – selvevaluering i dialog

4. maj 2020: Erhvervsparathed er de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job eller praktik. Det gælder også, når man tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er igang med den. Projektet Youth in transition har udviklet et interaktivt tool til udsatte unges selvevaluering af deres erhvervsparathed i dialog med en professionel.

Evalueringsrapport crossingIT

Evalueringsrapport crossingIT

27. juni 2019: crossingIT har omhandlet implementering af programmering i undervisningen på erhvervsgymnasier og i uddannelseskæden i 7 kommuner i Region Syddanmark.
Evalueringsrapporten belyser projektets undervisningsforløb og præsenterer desuden et sammendrag af de erfaringer, som undervisere og ledere har gjort sig i løbet af de sidste 2,5 år.

Ny publikation!

Ny publikation!

15. maj 2019: Det syddanske netværksprojekt crossingIT har produceret 35 nye undervisningsforløb. Knap 50 gymnasieundervisere, ca. 40 folkeskolelærere og omtrent 1.400 elever har arbejdet med digitale produktioner. 34 virksomheder har leveret inspiration.
Publikationen “Undervisning i programmering NU” gengiver et ekstrakt fra projektets dybdeevaluering.

Materials on in-company learning outcomes

Materials on in-company learning outcomes

´See the goal´ was an EU-funded transnational project in the Erasmus KA2 programme, 2016-2018. The project ended successfully with a wide range of products, among those videos of in-company learning outcomes from different vocational fields.

Digitaliseringsstrategi for erhvervsskole

Digitaliseringsstrategi for erhvervsskole

SOSU Sjællands digitaliseringsstrategi er blevet implementeret fra august 2016. Download kort version som brochure.
Moeve stod for facilitering af processen og udarbejdelse af strategi- dokumenterne, med reviews fra et skoleinternt ekspert- og lederteam.

Når projekter bliver politiske

Når projekter bliver politiske

Artikel “Hvis jeg skal kunne gøre en forskel”, i tidsskriftet Dansk Projektledelse, Aug. 2016: Med erfaringer og metoder fra Moeves ekspertise i programledelse.

Standards in Danish VET – country study

Standards in Danish VET – country study

Country study Denmark (2016) on elaboration of standards in the Danish VET system, with interview-based cases from the educational programs for car mechanics and waiter/waitress.
With special focus on the ´guiding regulations´/ national curricula (uddannelsesordninger).

New academic paper on MOOC pedagogy

New academic paper on MOOC pedagogy

“The dialogical authentic netlearning activity (DIANA) model for collaborative knowledge construction in MOOC”:
Discussing pedagogy in massive open online courses. Based on a development work with a case study, undertaken in the EU-project MAPPING.

Praktikmål i Nordlys – film

Praktikmål i Nordlys – film

Praktikmål er de kompetencer, som elever/lærlinge under erhvervsuddannelse skal opnå i løbet af deres praktik. En mester, flere elever og eksperter beretter, hvordan praktikmål kan bidrage til at sikre kvaliteten i en erhvervsuddannelse.
Optaget i anledning af den nordiske konference “Nytænkning i praktikken”, 7. maj 2015, København – www.arbejdspladslaering.dk

Web-app Quality MAP

Web-app Quality MAP

Web-app Quality MAP, med best practice cases, værktøjer og teori til elevcentreret undervisning i erhvervsuddannelserne (2014/15).
Co-created mellem eksperter og praktikere fra 5 lande.

Bedre faglig læsning – slutrapport

Bedre faglig læsning – slutrapport

Slutrapport med 12 projekters samlede resultater fra Undervisningsministeriets indsats for ´Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne´, publ. sept. 2015.

Unge på tværs – slutrapport

Unge på tværs – slutrapport

Slutrapporten for Unge på tværs (2015) sammenfatter resultaterne og erfaringer fra 11 “BRO-projekter”, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse.

Unge piger & it – guides

Unge piger & it – guides

Guiderne til fremme af pigers trivsel, læringsmiljø på erhvervsgymnasier og co-creation med erhvervslivet (2013).
15 læringsforløb. Metode for at undersøge it-pædagogik på HTX.

Unge ord – digtsamlinger

Unge ord – digtsamlinger

Digte og tekster, forfattet af unge mellem 13-20 år i løbet af kreative skriveværksteder i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier og klubber i Aarhus, 2011-2013.

Elevtrivsel er guld værd – hæfte

Elevtrivsel er guld værd – hæfte

Hæfte, 2011, baseret på “de 6 guldkorn”, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
God praktikoplæring er afgørende for, om elever trives eller ej. Trivsel kan betyde, om man dropper ud eller gør sin uddannelse færdig. Og så kan det ses på bundlinjen, når medarbejderne trives.

Praktikpladskonsulentens værktøjskasse

Praktikpladskonsulentens værktøjskasse

Værktøjskassen (2010) henvender sig til de praktikpladskonsulenter på erhvervsskoler, der først og fremmest udfører et rådgivende og langsigtet arbejde. Værktøjskassen byder på metoder, tips og henvisninger inden for 6 centrale områder.

Sidemandsoplæring & TrænerGuide

Sidemandsoplæring & TrænerGuide

Oplæringsmetoder og værktøjskasse, 2008. Oplæring på arbejdspladsen er en stor del af erhvervsuddannelserne. Værktøjer til oplæring skal vælges passende til uddannelsen, til den enkelte elevs behov samt til virksomhedens muligheder og begrænsninger.