Moeve er et professionelt netværk af eksperter, konsulenter og praktikere, der arbejder med udviklingsprojekter og fremme af praksislæring.
I Moeves projekter indgår viden og kunnen fra de specialdesignede teams i anledning af det aktuelle projekt eller aktivitet.
Derudover designer vi aktiviteter sammen, enten foranlediget af forespørgsler eller hvor vi selv inviterer partnere ind.

Eksperter & samarbejdspartnere

Moeve trækker på et solidt netværk med samarbejdspartnere i ind- og udlandet. Typisk forskere fra universiteter og veletablerede konsulenter med egen virksomhedsdrift.
Moeve inddrager også stærke praktikere fra offentlige institutioner og private virksomheder. Inddragelse og aflønning af praktikere foregår i samråd med deres ledelse.

maagekyssetDrivkraften bag Moeve er grundlægger Regina Lamscheck-Nielsen.

Du er velkommen til at indsende forslag, hvis du har idéer til at indgå i Moeve´s projekter med særlige opgaveløsninger.

Elever, trainees og frivilligorganisationer

Moeve har gennem årene beskæftiget og oplært en række elever under erhvervsuddannelse i korterevarende aflønnede delaftaler.
Derudover har Moeve været glad for at kunne gennemføre forløb med udenlandske trainees med akademisk baggrund.
I enkelte projekter har frivilligorganisationer med deres kapaciteter været involveret.