Moeve er et professionelt netværk af eksperter, konsulenter og praktikere, der arbejder med udviklingsprojekter og fremme af praksislæring.
I Moeves projekter indgår viden og kunnen fra de specialdesignede teams i anledning af det aktuelle projekt eller aktivitet.
Derudover designer vi aktiviteter sammen, enten foranlediget af forespørgsler eller hvor vi selv inviterer partnere ind.

Eksperter & samarbejdspartnere

Moeves netværk omfatter samarbejdspartnere i ind- og udlandet, typisk forskere fra universiteter og veletablerede konsulenter med egen virksomhedsdrift.
Moeve inddrager også stærke praktikere fra offentlige institutioner og private virksomheder. Inddragelse og aflønning af praktikere foregår i samråd med deres ledelse.

Drivkraften bag Moeve er grundlægger Regina Lamscheck-Nielsen.

Du er velkommen til at indsende forslag, hvis du har idéer til at indgå i Moeve´s projekter med særlige opgaveløsninger.

Elever, trainees og frivilligorganisationer

Moeve har gennem årene også oplært elever under erhvervsuddannelse i korterevarende aflønnede delaftaler. Yderligere har Moeve været glad for at kunne gennemføre forløb med mentees og udenlandske trainees, heriblandt også med akademisk baggrund. Moeve indgår lejlighedsvis i frivilligaktiviteter, såsom via deltagelse i dommerpaneler. I enkelte projekter har frivilligorganisationer været involveret.

Henvendelser er velkomne, men vi gør også opmærksom på vores naturlige kapacitetsbegrænsning.