projektledelse

Moeves modeller for projektledelse understøtter i de fleste tilfælde en agil form for projektledelse. Vi tager dermed systematisk højde for den læring der sker i løbet af et projekt, som så får indflydelse på projektets fremdrift og slutprodukternes udformning og forankring.

Moeves metoder er videreudviklet fra forskningsforankrede studier. Den klassiske styringstilgang er også i spil, står dog i spænd med mere kreative og konstruktivistiske metoder.

Vi praktiserer projektledelse og udvikling af læreprocesser som håndværk og samtidigt som brugskunst. Moeve flyver ofte nye veje i sit arbejde.

Erhvervspædagogisk ekspertise

Moeves spidskompetencer på det pædagogiske område omhandler i alle tilfælde praksisbaserede læringsprocesser. Følgende er de faglige kerneområder:

  • Design af læringsforløb og læringselementer
  • Elevcentret undervisning – principper, didaktik, pædagogik
  • Arbejdspladslæring, sidemandsoplæring, kompetencemål
  • IT-integreret læring, digitalisering
  • Internationalt samarbejde mellem uddannelsessystemer

Når projektets resultater skal formidles videre, assisterer vi også gerne. Vi har professionelle samarbejdspartnere og erfaringer med en række publikationsformer og kommunikationsveje.