Høj kvalitet virker ofte let og ligetil. Men der ligger overvejelser og anstrengelser bag letheden. Udviklingsprocesser er arbejdsprocesser, og arbejdsprocesser er læreprocesser.

 

Det vil vi

Moeve vil være med til at gøre en positiv forskel – for læring i praksis, for de lærende og for lærerne. En stor del af vores virke foregår i og for ungdomsuddannelserne. Men i øvrigt overalt der, hvor man søger optimering af læringsprocesser i praksis.

Uddannelse og målrettet praksislæring betyder udvikling  – for den enkelte, for organisationen og for samfundet.

Moeve vil være med til at understøtte, at hver enkelt kan bidrage til vores verden efter bedste evne og at vores verden kan rumme hver enkelt.

I fællesskab kan vi skabe positive forandringer, med samfundets trivsel for øje. Gensidig tillid og ligeværd er fantastiske goder, som vi skal værne om til det fælles bedste.

Sådan holder vi kursen

Kaosstærk

Noget særligt sker, når stabilitet møder kaos. Med den rette blanding af tiltro og analytisk blik, får vi nye betragtninger frem. Enkeltdelene samles dernæst til en helhed. En værdifuld og spændende proces, der fører til en ny forståelse, nye ydelser eller nye procedurer.

Hæderlig

Vi sætter en ære i at levere et hæderligt stykke arbejde. Ved at være pålidelige og udvise ansvar, forsøger vi selv at gå forrest i en organisatorisk verden, der ofte er præget af aktuelle begivenheder og politiske udfordringer. Vi holder kursen og retter op igen, ved at lytte til deltagerne og fokusere på målet.

Idérig

Egentlig vil vi ikke opfinde så meget nyt, men gribe de gode idéer og erfaringer, som organisationerne er fyldte med. Ressourcer – lige til at trække på, og gerne fra basis, hvor man er i nærkontakt med de daglige procedurer. Moeves bidrag er at få skiftet perspektiv og skabe rum til at udfolde organisationens egne ressourcer. Under hele processen pejler vi skarpt på implementering.