Læs udgave af tidsskriftet Dansk Projektledelse, august 2016: “Politik i projekter handler om interessemodsætninger og dækker aspekter ved projektledelse, som opstår, når aktørers adfærd, holdninger, handlinger, kommunikation, interesser og beslutninger bliver uventede, uforudsigelige og/eller ikke længere er bestemt ud fra logiske og rationelle overvejelser.”

Med artikel af Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve:

“Hvis jeg skal kunne gøre en forskel”

“Sådan starter overvejelserne altid i mine projekter, som typisk er under direkte partipolitisk indflydelse eller
med stærke interesseorganisationer bag projektejer. Her illustreret via et landsdækkende program med 11 projekter.”