Hæftet er skrevet til praktikvirksomheder og deres oplærere. Hæftets formål er at sætte fokus på god
praksis i virksomhedsoplæringen i erhvervsuddannelserne.
Hæftet indeholder situationer fra dagligdagen, som mange oplærere sandsynligvis kan nikke genkendende til.
Desuden indeholder hæftet gode råd og ideer til brug i dagligdagen med eleven. Der leveres inspiration til god praktikoplæring og dermed elevtrivsel. Har man en elev, som trives, så er det helt sikkert sjovere at være oplærer!

Undervisningsministeriet tog initiativ til hæftet, som er udarbejdet af Charlotte Bjerre og Regina Lamscheck
Nielsen. I forbindelse med dets tilblivelse har oplærere såvel som elever bidraget med deres bud på, hvordan praksis bliver til god praksis.

Tidligere udgivelser: “Elevtrivsel i gastronom-  og tjenerfaget”, 2009, brochure.

Begge brochurer er baseret på “de 6 guldkorn”, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø”.