Værktøjet er udviklet i løbet af forår 2019, til brug i dialoger mellem fagprofessionelle og unge, særligt  “unge på kanten”. Værktøjet skal hjælpe med at identificere personlige og erhvervsrettede kompetencer hos de unge, samt de unges behov og potentialer på deres vej henimod en (øget) erhvervsparathed.

Værktøjet skal understøtte refleksion og personlig afklaring, ikke adgangsgivende eller adgangsbegrænsende  bedømmelser.

Værktøjet er til primær anvendelse med unge i direkte overgang til EUD, på grundforløbet i EUD, samt i praktikcentre. Kan også anvendes ved afklaring af parathed til jobs eller praktik. Hvis værktøjet indgår i et individuelt ungeforløb, aftales nærmere med den unges kontaktperson.

Afprøves i løbet af efterår 2019 med 100 unge testpersoner og deres lærere/vejledere. Derefter justeres værktøjet og gøres frit tilgængeligt i forår 2020.

For spørgsmål eller interesse i at afprøve værktøjet allerede i efterår 2019, kontakt Regina Lamscheck-Nielsen.