´Skills demonstrations’ i Finland, 2009

Brochuren indeholder en beskrivelse af ’færdighedsdemonstrationer’ i elevers praktikperioder i de finske erhvervsuddannelser.

Færdighedsdemonstrationer foretages i praktikvirksomhederne og er en form for mellemevalueringer af elevernes kompetencer i hver praktikperiode, gennemført i samspil mellem elev, praktikvejleder og faglærer.

I pjecen gives en oversigt over baggrund, opbygning og effekter af disse evalueringer. Ydermere peges der på indsatsmuligheder i det danske erhvervsuddannelsessystem, samt barrierer herfor og det potentiale, der kan ligge i denne form for evaluering.