crossingIT nærmer sig sin afslutning. Netværksprojektet på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark har storproduceret. Nu vil vi gerne dele vores metoder og vores erfaringer med omverdenen!

Underviserne har bragt programmering i en faglig sammenhæng i uddannelseskæden fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. I de 30+ undervisningsforløb indgår også virksomheder med deres viden og cases. Det er blevet til stærke lokale netværk.

Formålet var og er stadig, at flere unge skal orientere sig mod en it-rettet scienceuddannelse. Vejen dertil fører over en øget interesse i kodning og programmering, knyttet tæt op mod Digital Dannelse og formålet med de digitale teknologier.

Glæd jer til oplægget “Den store TECH revolution” om big data og udviklingen i Kina v/ Christina Boutrup, kendt fra bogudgivelsen med samme titel.

Alt imens vil Gunver Majgaard, Syddansk Universitet, afsløre de didaktiske hemmeligheder bag projektets “stjerneforløb”.

Og endelig bidrager alle lokale projekter med guldkorn fra deres forløb i workshops.