Kan vi skabe en sammenhængende vejledning for hele udskolingen?

Unge mennesker udvikler sig hverken lineært eller i takt med hinanden, og de unge har sjældent samme mål. Unge på sporet leverer et bud på en udskolingsdidaktik til fremme af individuelle udviklingsprocesser, understøttet af en multimodal interaktiv e-portfolio.

Projektgruppen bag Unge på sporet (2018) formidler deres metodik i en brochure, dec. 2018.

Brochuren ”Unge på sporet” fra UU Danmarks projekt af samme navn er inspirerende læsning for både udvikling af karrierelæring og brugen af ePortfolio i udskolingen.
Brochuren trækker centrale begreber og perspektiver fra en karrierelæringstilgang (baseret på Bill Law) frem og forbinder dem meningsfuldt med teori om motivation, didaktiske modeller og teknologiske muligheder i ePortfolier.

Projektets resultater er vigtige for den videre forståelse og udvikling af karrierelæringstilgange i udskolingen, hvor bl.a. spørgsmålet om sammenhængen mellem karrierelæring og motivation er helt centralt at skabe mere viden om og erfaring med. At disse tanker så derudover sættes i en didaktisk ramme, som også kan fungere digitalt, gør bare projektets resultater endnu mere værdifulde. Brochuren giver gode ideer til vanskelige spørgsmål som hvordan man kan skabe progression og sammenhænge i vejledningen, hvordan studievalgsportfolioen kan blive relevant for både elev, vejledning og skole, og hvordan det individuelle perspektiv og det kollektive perspektiv kan spille sammen i vejledning, også digitalt.

Med den seneste erhvervsuddannelsesaftale ”Fra folkeskole til faglært” fra november 2018 er det blevet endnu tydeligere, at lærere skal spille en endnu mere aktiv rolle i forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse, og at samarbejdet mellem lærer og vejleder er centralt herfor. ”Unge på sporet” viser vigtigheden af at samtænke vejledning og didaktik, både analogt og digitalt, og forhåbentligt være et godt grundlag for at videreudvikle den faglige forståelse og samarbejdet mellem lærere og vejledere i grundskolen.

Bo Klindt Poulsen

Lektor i karrierevejledning ved VIA University College, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet