Et forsøgsprojekt med 32 projekter på i alt 41 erhvervsskoler, gennemført 2011-2013.

Rapporten konkluderer at indsatsen har styrket skolepraktikken. Det har betydet større elevtrivsel og et bedre omdømme til skolepraktikken, lyder det i konklusionen.

Evalueringsrapporten viser, at erhvervsuddannelsernes skolepraktiks omdømme ifølge de lokale uddannelsesudvalg (LUU) er blevet forbedret som følge af det toårige forsøgsprojekt ”Kvalitet i skolepraktik”. Før forsøget vurderede de i forsøget involverede lokale uddannelsesudvalg at under 20 % i branchen opfattede skolepraktikken som god eller meget god. Efter forsøget er det tal nu over 60 %. Rapporten viser desuden, at den forbedrede skolepraktik har øget elevernes trivsel.

 

Trods styrket skolepraktik, er det vigtigt for elever, skoler og praktikvirksomheder, at der fortsat arbejdes målrettet på at forbedre rammerne omkring og fleksibiliteten i skolepraktikken, hvis kvaliteten skal løftes yderligere. Det kan opnås gennem forskellige samarbejdsformer mellem skoler og praktikvirksomheder, blandt andet ved anvendelse af delaftaler, restlæreaftaler og praktikcentre. Det betyder øget fokus på dialog med de lokale virksomheder samt stor fleksibilitet i de praktikaftaler, eleverne kan bygge deres uddannelse op med.

Det videre arbejde med et kvalitetsløft af skolepraktikken står centralt. De mange gode resultater og erfaringer fra forsøget er blevet udbredt til alle, som arbejder med skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

Mangel på praktikpladser bidrager til frafald og til at mindske erhvervsuddannelsernes attraktivitet. Regeringen besluttede derfor med et bredt flertal i Folketinget at oprette nye praktikcentre på skolerne, der skal sikre, at skolepraktik bliver et positivt tilvalg for de mange elever, som dermed kan gennemføre deres uddannelse.

Praktikcentrene er sidenhen blevet implementeret varigt og bidrager til uddannelsesgarantien i erhvervsuddannelserne (reform 24. feb. 2014).