crossingIT – et netværksprojekt i 7 syddanske byer

crossingIT har arbejdet med at implementere og videreudvikle programmering i uddannelserne og på tværs af uddannelserne (2017-2019). Publikationen gengiver erfaringer og en didaktisk perspektivering de udviklede undervisningsforløb (maj 2019).

Undervisningsforløbene og dybdeevalueringen

Projektets 35 nye undervisningsforløb rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events. De fleste af forløbene har inddraget elev-elev undervisning, realiseret i mange forskellige former.

Syddansk Universitet har forestået dybdeevalueringen. De 35 nye forløb er blevet kondenseret til 8 forløbstyper, tematiseret og skitseret kort. Beskrivelserne er foretaget på baggrund af undervisningsobservationer, videointerviews af elever og lærere, undervisernes egne beskrivelser, en regional workshop samt 6 lokale fokusgruppeinterviews med underviserne og lederne.
Betragtningerne består af Lektor Gunver Majgaards didaktiske perspektiver (2019), suppleret fra projektets dataindsamling via projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen (2017-2019). Beskrivelserne er suppleret med uddrag fra undervisernes egne refleksioner og lektor Gunver Majgaards didaktiske betragtninger.

Didaktiske betragtninger

De didaktiske betragtninger er foretaget med relation til modellen ROBOdidaktik, vs. 1.4 (2019). Den forskningsbaserede model er udviklet i Region Syddanmarks projekt ROBOlæring.
Modellen understøtter planlægning, analyse og videreudvikling af undervisning med digital produktion.

Den forskningsbaserede model er udviklet i det sydfynske projekt R O B Olæring. Modellen kan understøtte planlægning, analyse og videreudvikling af undervisning med digital produktion.

´Undervisningsdesign´ repræsenterer de klassiske didaktiske metoder til at planlægge undervisning med bl.a. læringsmål, aktiviteter,
stilladsering og organisering, tilpasset elevernes forudsætninger og de mulige rammer.

´Digital produktion´ omhandler arbejdet med teknologierne, bl.a. metoder til at lære programmering, design og udvikling af prototyper.

´Digital dannelse´ rummer de forskellige faglige mål inden for teknologiforståelse og dannelse. Det rækker fra grundlæggende bruger- og programmeringsfærdigheder til kritisk tænkning og refleksion over teknologiens rolle, etik i livet og i hverdagen.

Det fjerde område stiller skarpt på, hvordan undervisningen forholder sig til ´omverden´ og inddrager omverdenen. Det indebærer, målrettet og metodisk at fremme elevernes karrierelæring. Formålet med karrierelæring er at kvalificere individuelle valgkompetencer, som i sidste ende handler om at kunne træffe hensigtsmæssige valg hele livet igennem.