Praktikpladskonsulenter er et væsentligt forbindelsesled mellem skolen og praktikken. I rådgivningen af virksomhederne indgår også kendskab til praktikmål, deres formidling og at understøtte implementeringen.

Kommunikation er afgørende for praktikpladskonsulentens virke. Dialogerne med praktikvirksomheder, elever og skolens nøglepersoner foregår på mange måder mere og mere virtuelt. Det samme sker med elevernes læreprocesser. I værktøjskassen må derfor også gerne være nye medier!

Guiden indgår som det seneste produkt i en lang række materialer, som er blevet udviklet i det europæiske projekt SEE THE GOAL (2016-2018).

Moeve har bidraget med facilitering af projektets fremdrift, samlede produktion og formidling:

  • 32 videoer af praktikmål og flere andre videoer til promotionsformål
  • En manual for at producere video af praktikmål
  • Afprøvning af videoernes i uddannelsespraksis
  • Guider for praktikvejledere, for praktikpladskonsulenter og for elever
  • En international rapport om praktikmål