I rammerne af det syddanske netværksprojekt crossingIT har Moeve gennemført en kvalitativ undersøgelse med 19 virksomheder i 12 af regionens byer. Resultaterne er udgivet i en brandny folder – download her (4 MB).

I løbet personlige interviews har virksomhederne bidraget med deres bud på:

  • Hvad betyder digitalisering?
  • Hvordan bruges avanceret it i produktion, handel, service, administration og kommunikation?
  • Hvor og hvordan gør it en forskel?
  • Hvad kræves af medarbejdere, og er virksomhederne parate til at tage imod unge med de nye kompetencer?
  • Hvilke ønsker har virksomhederne til uddannelserne?

Folderen gengiver mønstre og konklusioner på tværs af virksomhedernes bidrag, alt imens de detaljerede resultater fra de enkelte interviews er tilgået de lokale erhvervsgymnasier i sommer 2017. Her er de allerede inddraget i lokal konceptudvikling af nye undervisningsforløb. De mange nye forløb vil blive beskrevet i detaljer og være frit tilgængelige senest ultimo 2018. Forløbene publiceres dog løbende, og de første forløb er allerede offentliggjort. Man vil kunne finde alt fra længerevarende og omfangsrige undervisningsprojekter med et stort deltagerantal, såvel som små ”hurtige lektionsmoduler”.