Sidemandsoplæring – hvordan

Download folder (2008).

Med 4 metoder til oplæring af praktikelever:

  • Instruktion
  • Spørgemetode
  • Procesmetode
  • Præsentation

Kan også  anvendes til oplæring af nye medarbejdere.

TrænerGuide – en online værktøjskasse

TrænerGuiden (2007) er udarbejdet til oplærere og/eller uddannelsesansvarlige for elever/lærlinge i en virksomhed.

I guiden kan man læse om, hvad god oplæring er og søge målrettet information om praktikforhold.
TrænerGuide indeholder værktøjer, som frit kan downloades og tilpasses virksomheden. Der er også links til regler og officielle dokumenter. Man kan få svar på spørgsmål om ansættelsesprocedure, oplæringsmetoder, arbejdsmiljø, svendeprøver og meget mere.

Man kan også se andre virksomheders erfaringer med elever og få idéer til, hvordan man kan videreudvikle rekruttering og ansættelse af elever samt planlægning af elevens uddannelse i virksomheden.

Fagenes egne folk står bag TrænerGuide. Bl.a. deltager Metalindustriens uddannelsesudvalg, Byggeriets Uddannelser og Transporterhvervet, der tilsammen sidder i bestyrelsen af foreningen TrænerGuide.

Europæisk TrainerGuide & landevarianter

The European www.TrainerGuide.eu (2009) was co-created by experts from Denmark, Germany, Slovenia, Finland, Turkey and Holland. Freely available and in English:

  • Examples from practise
  • Companies’ own best materials
  • Links to official education materials
  • A wide range of templates – download and adapt!

Check country versions!

The TrainerGuide is described as part of a CEDEFOP-study (April 2010). Click here to download “Professional development opportunities for in-company trainers”.