Unge med kant

Slutkonferencen er ramme om resultater og metoder, der er udsprunget af den samlede indsats Unge med kant (2018 – 2022). Indsatsen omhandler de mest udsatte unge på deres vej til selvforsørgelse og et liv de drømmer om.

Det seneste og største af indsatsens projekter er ´Unge med kant Hovedstaden´ med i alt 13 projektpartnere i Region Hovedstaden. Projektet, som afsluttes december 2022, har anvendt og forfinet metoder fra de første projekter, været ramme om nye erkendelser og byder på en systematisk kvalitativ og kvantitativ evaluering af progression hos udsatte unge.

Resultater og metoder fra Unge med kant

Indsatsens kerne er individuelle forløb for unge uden uddannelse og job, i aldersgruppen 15 – 29 år. Knap 1.000 unge er i alt blevet fulgt tæt undervejs, og heraf har VIVE analyseret kvalitative og kvantitative data for knap 400 af ungepopulationen i Hovedstadsprojektet.

Unge med kant har for alle projektpartneres vedkommende resulteret i et tværprofessionelt lokalt samarbejde i et forpligtet kædeansvar omkring de enkelte unge. Kædeansvaret er centreret omkring ungeprogression i forhold til en finmasket praksisbaseret taksonomi henimod erhvervsparathed hos de unge.

En nyudviklet didaktik rummer en række aspekter der kommer i spil ved individuelle ungeforløb, både på de fagprofessionelles niveau og på ledelsesniveau. Her har den nye “kontaktperson” i KUI (Kommunal Ungeindsats, siden 2018) en central rolle. Denne KUI-rolle er udvidet til en Kontaktperson+ i kædeansvaret. En interaktiv funktion for en generisk kompetenceprofil har understøttet lokale overvejelser om tilsvarende profiler. Slutteligt gengiver et casekatalog eksempler på ungeforløb og fagmetoder der har været anvendt i praksis.