Jan. 2023: Også det seneste og største projekt i indsatsen Unge med kant – Unge med kant Hovedstaden – er landet i god behold efter 3,5 års arbejde med komplekse problemstillinger og komplekse opgaver. Kompleksiteten har ikke kun omhandlet den ballast, som de ´unge med kant´ har med sig, men også den kontekst, som fagpersonerne har færdedes i på tværs af fagligheder, organisationer og sektorer. Flere hundrede fagprofessionelle fra 13 organisationer har alt i alt bidraget aktivt til at opnå nye faglige landvindinger og støttet de unge i at opnå selvforsørgelse og det liv, som de drømmer om.

Moeve har stået for projektledelse, i tæt samspil med projektejer og -administrator EUK/KL og de lokale projektledere i 9 kommuner, på 2 erhvervsskoler og i 2 FGU-institutioner.

Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden har været bevillingsgivere for storskala projektet. 

Resultaterne omhandler først og fremmest de tilsigtede effekter på projektets primære målgruppe. Ungeforløbene har været kernen i Unge med kant Hovedstaden. De professionelle har arbejdet intensivt og individuelt med 609 unge. Det overstiger det tilsigtede antal ungeforløb, som i jan. 2022 var blevet øget fra 320 unge til 560 unge. I alt har 696 unge været skrevet ind i projektet, hvoraf 83 unge blev skrevet ud igen pga. kommunefraflytning, alvorlige personlige forhindringer, et for højt kvalifikationsniveau eller pga. eget fravalg.

Effekterne kunne ikke være blevet opnået uden et kvalificeret og forpligtende samarbejde mellem de involverede ungeaktører. Derfor har projektet også fremmet det didaktiske design af de individuelle ungeforløb, kædeansvaret blandt de fagprofessionelle og implementering af Kontaktperson+ funktionen.

Resultaterne omfatter også konklusioner fra flere eksterne evaluatorer. VIVE har bidraget med en formativ virkningsevaluering af arbejdet med de første 555 unge og deres progression. Evalueringen omfatter kvalitative og kvantitative resultater. VIA University College har fulgt op med en kvantitativ progressionsanalyse af de unge, der kom til i 2022. Endelig har projektet leveret data til COWI vedrørende projektets obligatoriske effektkæde, jf. aftale med Erhvervsstyrelsen.