3. sept. 2019: Hotel- og Restaurantskolen lægger rammer til kick-off af storskala projektet.

Selvfølgeligt er det unge fra skolen, der vil starte dagen med at “checke de fagprofessionelle ind”.

Det faglige program indeholder derefter:

  • Modeller og metoder for at arbejde med “unge med kant” i rammerne af KUI Vejle, præsenteret af UU Vejles souschef
  • En faciliteret udveksling iblandt projektets 8 kommuner og 2 erhvervsskoler om deres nye KUI modeller
  • Præsentation af projektets kompetenceudvikling, forestået af VIA University College
  • Præsentation af projektets evalueringsprocesser
  • Oplæg om dilemmaer og perspektivskifte i det tværprofessionelle samarbejde omkring “unge med kant”

Et website for Unge med kant Hovedstaden er under udarbejdelse.