Brochuren “Unge med kant” gengiver erfaringer, modeller, metoder og værktøjer til individuelle forløb for udsatte unge. Materialerne retter sig mod fagprofessionelle og ledere i rammerne af de Kommunale Ungeindsatser (KUI) og i kædeansvaret omkring KUI.

Materialerne er udarbejdet som en opsamling på projektet Unge med kant Syddanmark (2018-2020). Projektet var spydspidsprojektet for hele indsatsen Unge med kant, som fortsætter i Region Hovedstaden (2019-2022) og i EU-projektet Youth in transition (2018-2021). Bidrag fra de to projekter, så vidt haves på nuværende tidspunkt, er ligeledes inddraget i brochuren.

Brochuren blev lanceret på slutkonferencen for Unge med kant Syddanmark, med omtrent 130 deltagere fra hele landet.