Slutrapporten for Unge på tværs sammenfatter resultaterne og erfaringer fra 11 “BRO-projekter”, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse.

UU DANMARK stod for koordination af indsatsen og den landsdækkende forarbejdning af resultaterne.

Til dette formål henviser rapporten bl.a. til nye vejledningsmetoder, anbefalinger for det komplekse tværorganisatoriske arbejde, inddragelse af virksomheder og/eller forældre og beskrivelser af nye forløb til Uddannelse & Job.

Samlet kunne der konstateres en stor bæredygtighed af de udviklede produkter, med gode perspektiver for yderligere udbredelse i hele Danmark.

Den samlede slutrapport for Unge på tværs er også publiceret via ug.dk.