Projektpartnerne i Unge med kant Syddanmark har udviklet og forfinet deres egne tilgange for arbejdet i de nye kommunale ungeindsatser (KUI) i Tønder hhv. Vejle, og man har implementeret lokale modeller. Hovedfokus var på:

  • Design af individuelle ungeforløb og støtte af de unge undervejs henimod erhvervsparathed, baseret på de unges egne mål
  • Praktisere et velfungerende kædeansvar med et tværprofessionelt samarbejde i kommunens afdelinger i KUI og sammen med erhvervsuddannelser, FGU og civile aktører
  • Finde frem til et fælles sprog og gensidig metodeforståelse
  • Identificere kontaktpersonens rolle og kompetencer (“stifinder” / “kontaktperson+”)

Formålet med slutkonferencen er at gøre projektets faglige slutprodukter og erfaringer tilgængelige for omverdenen, bl.a. via den nyåbnede Toolbox (juli 2020). Samtidig vil erfaringer med de nye tiltag blive formidlet, og forskningsbidrag skal perspektivere de professionelles videre virke med udsatte unge.