Landsdækkende indsats med 34  projekter, 2011-2013. Moeve: Tovholder.

Danske erhvervsuddannelser foregår fortrinsvist som vekseluddannelser mellem skoleperioder og praktikophold i virksomheder. De elever, der ikke opnår en ordinær praktikaftale, har under visse betingelser mulighed for at fuldføre deres uddannelse i skolepraktik.

Skolepraktikkens muligheder som et fagligt stærkt uddannelsesrum er under konstant forbedring og udvikling. Talrige eksempler med god praksis blev belyst og udbredt til gavn for eleverne og virksomhederne.

 

Folketinget vedtog at afsætte samlet 20 mio. kr. i 2011 og 2012 til forsøg for at forbedre kvaliteten af skolepraktikken.

  • 2011-2012: 13 projekter fik bevilliget midler for 2011-2012, med start i juni 2011. De enkelte projekter har arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, fordelt på 4 temagrupper.
  • 2012: 21 projekter blev godkendt til at gennemføre forsøg om “praktikpladscentre”, påbegyndt marts 2012, i 5 temagrupper.

Samtlige forsøg er afrapporteret pr. 31. december 2012.