Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af politiske indsatser
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren, i Danmark og internationalt. Derudover har Moeve gennemført projekter til erhvervsfaglig optimering og kulturprojekter.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med professionelle styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

Videos of in-company learning outcomes

7 organisations from 4 countries are video-recording learning outcomes of in-company training during students´ vocational education.
Next step, DK: Lejre and Stevns Kommune, week 09! Videos will be produced for the educational program ´Care Helper´.
Website just launched!

Programmering – en nøglekompetence i det 21. århundrede

I projektet crossingIT arbejder man i 6 syddanske kommuner på at skabe et flow fra folkeskolen til de videregående uddannelser, med programmering som fælles linje. Folkeskoler, erhvervsgymnasier og erhvervslivet går hånd i hånd, både med de nye teknologier og med hinanden.

Digitaliseringsstrategi på erhvervsskole

Digitaliseringsstrategi SOSU Sjælland, 2016-2020 – ledsaget af evaluerings-design og implementeringsplan.
Folder til kommunikation af strategien netop udgivet!
Koncept, proces, formulering og formidling: moeve