Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af politiske indsatser
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren, i Danmark og internationalt. Derudover har Moeve gennemført projekter til erhvervsfaglig optimering og kulturprojekter.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med professionelle styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

Workshop om digitaliseringsstrategi

Moeve er glad for at kunne bidrage til en workshop på Danske Erhvervsskoler og -gymnasiers årsmøde, 18. april 2018: “Hvordan lægger bestyrelsen en digitaliseringsstrategi?”
Med gode råd til udviklingsprocessen og temaer som valg af indsatsområder og systematisk implementering.

Hands-on konference, 5. april, Roskilde

Små film af praktikmål har vist sig at kunne fremme refleksion og læring hos eleverne.
Partnerne i EU-projektet ´See the goal´ er nu klare på at formidle deres metoder for at skrive en drejebog, at klare teknikken og at anvende filmene til læringsformål.

Unge på Sporet

Moeve bidrager med projektledelse til projektet ´Unge på sporet´ for projektejer UU DANMARK (UVM, jan. – dec. 2018).
Projektet skal resultere i en udskolings- og overgangsdidaktik, samt en produktbeskrivelse mhp. transformation til virtuel portfolio.