Moeve er et professionelt netværk af konsulenter, der arbejder med projektledelse og rådgivning indenfor uddannelse og praksislæring.

Moeve har vidtrækkende erfaringer med bl.a.

  • pædagogiske udviklingsprojekter
  • projekter til bred implementering af politiske indsatser
  • analyseprojekter til videndeling blandt praktikere og eksperter

Projekterne er typisk forankret i uddannelsessektoren, i Danmark og internationalt. Derudover har Moeve gennemført projekter til erhvervsfaglig optimering og kulturprojekter.

Projekter kan kickstarte forandringer, samle op på erfaringer og føre til en ny systematik. Projekter kan også være eksperimenter, hvor det er tilladt at afprøve nyt, at fare vild og at omlægge kursen.

Sammen med opdragsgiverne designer og gennemfører eller ledsager Moeves konsulenter den rette projekttype.

Moeve bidrager med professionelle styrings- og dokumentationsværktøjer. Men lige så meget arbejder Moeve med den anden dimension – at tænde gnisten, at opfange udviklingsprocesser og at facilitere begivenheder.

I hele processen tager vi højde for den kontekst, projektet foregår i.

Aktuelt

VET conference, 28 Sept. 2017, Slovenia

The VET conference ´Apprenticeship – possibilities and realization´ is organized by the Institute of the Republic of Slovenia for VET within the framework of the VET reform 2016-2021. Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, will present Danish best practice on learning and assessment in work place learning.

Digitaliseringsstrategi Tønder Handelsskole og -gymnasium

Skolen har valgt at inddrage samtlige medarbejdere i udarbejdelse af organisationens strategi for digitalisering. 6 temagrupper har skitseret behov, idéer og tiltag, baseret på et grundigt forarbejde fra ledelsen og nogle eksperter.

Videos on in-company learning outcomes

The first videos of in-company learning outcomes are now published! Some of them already with English subtitles, and all of them with clear concepts.
All partner countries from ´See the goal´ are busy with further recordings, edition and trial runs in practice.