Storskalaprojektet ARducation i Region Syddanmark er nu velafsluttet, dokumenteret og afrapporteret. Resultaterne er publiceret og distribueret bredt, inklusive slutrapport, den dybdefaglige formative evaluering og den obligatoriske eksterne effektmåling.

Moeve har stået for den eksterne projektledelse, i tæt samspil med projektejer og -administrator Det Blå Gymnasium Vestfyn og projektets styregruppe, bestående af de lokale projektledere på Business College Syd i Sønderborg, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier og Syddansk Universitet.

En følgegruppe med en række eksterne interessenter fra videnscentre, erhvervslivet og uddannelsespolitiske organisationer, har bidraget med råd og dåd undervejs. 

Region Syddanmark har været bevillingsgiver.