ARducation – augmented reality i uddannelserne

af

”ARducation” – gennemført i perioden jan. 2020 – juni 2022 – ville gribe en af de største vækstpotentialer i digitaliseringen: Augmented Reality.

Augmented Reality – udvidet eller forstærket virkelighed – skulle indgå i nye muligheder for undervisningen på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i udskolingen. De unge skulle selv arbejde med AR og dermed deres it-kompetencer. I lige så høj grad skulle eleverne prøve kræfter med den kommercielle omsætning af de nye teknologier.

I storskala projektet har slutteligt været 7.590 elever fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg arbejdet med AR-apps og med innovation via AR i erhvervslivet. De fleste af de unge har selv afprøvet blokprogrammering og enkelte også mere avanceret AR-programmering. Syddansk Universitet har bidraget med teknologisk og didaktisk ekspertise undervejs.

Virkeligheden udvides

AR-teknologien udvider eller forstærker virkeligheden, men erstatter den ikke ligesom i virtual reality.

Erhvervslivet bruger allerede teknologien målrettet. Ved hjælp af AR-apps på smartphones eller tablets kan man sætte sig ind i arbejdsprocesser på en helt ny måde. Således arbejder automekanikeren på en motor, mens den kører virtuelt. Biblioteket benytter AR for at gøre artikler mere visuelle og tilgængelige. På naturhistorisk museum bliver biologiske processer levende og mere forståelige for de besøgende. Nye medicinske produkter og deres virkemåder introduceres via AR til sygehuspersonalet.

Privatforbrugeren kender til AR fra diverse spil. Og nu kan en lang række unge også fremstille AR-optimerede personlige visitkort, når de vil søge fritidsjob eller praktik.

ARducation – et syddansk storskalaprojekt

Projektet er blevet gennemført i perioden januar 2020 – juni 2020 på tværs af uddannelseskæden. Tre erhvervsgymnasier og -skoler fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg har skabt nye undervisningsformer sammen med Syddansk Universitet. Udskolingsklasser i hver af kommunerne er blevet inddraget. Erhvervslivet har leveret faglige udfordringer, som de unge har bearbejdet.

Moeve har stået for den eksterne projektledelse, i tæt samspil med projektejer og -administrator Det Blå Gymnasium Vestfyn og projektets styregruppe, bestående af de lokale projektledere på Business College Syd i Sønderborg, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier og Syddansk Universitet. En følgegruppe med en række eksterne interessenter fra videnscentre, erhvervslivet og uddannelsespolitiske organisationer, har bidraget med råd og dåd undervejs. Region Syddanmark har været bevillingsgiver. 

For pædagogiske forskningsøjne er projektet særligt interessant, da den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik er blevet virtualiseret og nu også tilgængelig som en app. Augmenterede elementer tjener som eksempler og inspirerer undervisere, der selv vil inddrage AR i deres virke. Modellen er udsprunget af flere uddannelsesprojekter i Syddanmark og benyttes ved planlægning og evaluering af undervisning med teknologisk produktion.

Eksempler og erfaringer fra projektskolerne i ARducation er blevet indarbejdet, og kunne v.hj.a. app´en også formidles til undervisere i resten af landet. Syddansk Universitet har forestået den teknologiske produktion og kompetenceudvikling af lærerne.

ROBOdidaktik som app

ARducation står ikke alene

ARducation bygger på resultaterne fra de seneste syddanske projekter crossingIT og ROBOlæring, som del af Region Syddanmarks indsats til fremme af digitalisering i uddannelserne. Omtrent 80 undervisere eksperimenterede med at integrere programmering og robotteknologier i undervisningen. Flere tusinde unge mellem 13-19 år afprøvede, hvad teknologierne i sig selv kan og hvad de kan gøre ved fagene. Derigennem fik de unge smag for it-uddannelser og måske for at søge ind på en sciencelinje af de mere klassiske uddannelser. Men selvom søgningen henimod scienceuddannelserne er stigende, er der brug for en endnu større vækst. Denne tendens har ARducation bidraget til.