ARducation – augmented reality i uddannelserne

jan 6, 2020

”ARducation” vil gribe en af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen: Augmented Reality.

Augmented Reality – udvidet eller forstærket virkelighed – skal skabe nye muligheder for undervisningen på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i udskolingen. De unge vil selv arbejde med AR og dermed deres it-kompetencer. I lige så høj grad skal eleverne prøve kræfter med den kommercielle omsætning af de nye teknologier.

I storskala projektet skal op til 10.000 elever fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg arbejde med AR-apps og med innovation via AR i erhvervslivet. I de tekniske uddannelser vil nogle af de unge oveni selv afprøve AR-programmering. Syddansk Universitet bidrager med ekspertise.

Virkeligheden udvides

AR-teknologien udvider eller forstærker virkeligheden, men erstatter den ikke ligesom i virtual reality.

Erhvervslivet er begyndt at bruge teknologien målrettet. Ved hjælp af AR-apps på smartphones eller tablets kan man sætte sig ind i arbejdsprocesser på en helt ny måde. Således arbejder automekanikeren på en motor, mens den kører virtuelt. Biblioteket benytter AR for at gøre artikler mere visuelle og tilgængelige. På naturhistorisk museum bliver biologiske processer levende og mere forståelige for de besøgende. Nye medicinske produkter og deres virkemåder introduceres via AR til sygehuspersonalet.

Privatforbrugeren kender til AR fra diverse spil. Og nu kan man også fremstille AR-optimerede personlige visitkort, også de unge, når de vil søge fritidsjob eller praktik.

ARducation – et syddansk storskalaprojekt

Projektet gennemføres i perioden januar 2020 – juni 2020 på tværs af uddannelseskæden. De tre erhvervsgymnasier og -skoler fra Vestfyn, Svendborg og Sønderborg vil skabe nye undervisningsformer sammen med Syddansk Universitet. Dernæst inddrages udskolingsklasser i hver af kommunerne. Erhvervslivet leverer faglige udfordringer, som de unge vil bearbejde.

Op til 10.000 elever og omkring 60 undervisere vil arbejde med AR-apps og med innovation via AR i erhvervslivet. I de teknologisk mest avancerede uddannelser vil de unge selv AR-programmere.

For pædagogiske forskningsøjne er projektet særligt interessant, da man vil virtualisere den didaktiske model ROBOdidaktik ved hjælp af AR. Modellen er udsprunget af flere uddannelsesprojekter i Syddanmark og benyttes ved planlægning og evaluering af undervisning med teknologisk produktion.

Eksempler og erfaringer fra projektskolerne i ARducation indgår, når modellen skal virtualiseres og formidles til undervisere i resten af landet. Syddansk Universitet vil stå for den teknologiske produktion og for efteruddannelse af lærerne.

ARducation står ikke alene

ARducation bygger på resultaterne fra de seneste syddanske projekter crossingIT og ROBOlæring, som del af Region Syddanmarks indsats til fremme af digitalisering i uddannelserne. Omtrent 80 undervisere eksperimenterede med at integrere programmering og robotteknologier i undervisningen. Flere tusinde unge mellem 13-19 år afprøvede, hvad teknologierne i sig selv kan og hvad de kan gøre ved fagene. Derigennem fik de unge smag for it-uddannelser eller for at søge ind på en sciencelinje af de mere klassiske uddannelser. Men selvom søgningen henimod scienceuddannelserne er stigende, er der brug for en endnu større vækst. Det vil ARducation bidrage til.

ARducation.dk forventes at åbne ult. februar 2020.