Brochure ELVISK (2010): ELVISK står for dialog mellem ELev-VIrksomhed-SKole og understøtter kvalitetssikring af uddannelserne inden for data og kommunikation.

Praktikerklæringerne i ELVISK specificerer praktikmålene fra uddannelsesordningen.

Virksomheden kan benytte praktikerklæringerne og fagfordelingsplanen som grundlag for at tilrettelægge elevens lærings- og arbejdsopgaver i praktikken. Skolen bruger oplysningerne fra de udfyldte praktikerklæringer til at målrette undervisningen så optimalt som muligt mod elevernes behov.

Midt i brochuren findes fagfordelingsplanen, som er planen over elevernes skolefag. For hvert fag er angivet præstationsniveau og varighed.

I tillæg: værktøj til at afklare soft skills.