RoboMotion 2021 er et af de centrale og vedvarende resultater fra projektet ROBOlæring (Region Syddanmark, 2018-2021), hvor Moeve har stået for projektledelsen. Konceptet og forberedelsen er dokumenteret i en manual også for de fremtidige robotevents.

En tværorganisatorisk arbejdsgruppe, bestående af undervisere fra ”Det Sydfynske Uddannelsesnetværk for Robotteknologier”, har etableret sig i løbet af projektet og fuldt ud overtaget koncipering, forberedelse og gennemførelse af robotevents.

Styregruppen har bragt interesser fra de forskellige typer uddannelser ind. Hvor de tidligere eventprototyper mest omhandlede den teknologiske robotproduktion og robotkonkurrencer, afspejler RoboMotion nu fagligheder fra grundskoleområdet (historie, etik, dansk, teknologifaget), fra forskellige tekniske erhvervsuddannelser (industritekniker, elektriker), fra det merkantile gymnasium HHX (innovation, marketing) og traditionelt fra HTX (el-teknik, Teknologifag).

Kernen for alle er ´Leg & Læring´, som har været en betydelig tilgang i ROBOlæring. Tilsvarende spiller ´elevernes meddesign´ en stor rolle. De unge har fået forskellige afgørende roller på eventet og dyster hver især med deres personlige robotter, som de har bygget i den forudgående undervisning eller i fritiden. Endelig er eventlogoet opstået af en elevkonkurrence.