R O B O læring – robotteknologier i undervisningen

af | sep 30, 2018

Region Syddanmark, august 2018 – december 2020

Region Syddanmark har behov for, at flere kompetente unge vælger en karrierevej med robotteknologier. Samtidig har de unge brug for at kunne foretage et kvalificeret uddannelsesvalg, bl.a. ved at have stiftet et bredt bekendskab med de teknologier 4.0.

Et nyt partnerskab vil derfor i fællesskab styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.

4 gymnasier, en erhvervsskole, 5 grundskoler, en ungdomsskole, en virksomhedsklynge og Teknisk Fakultet fra Syddansk Universitet er gået sammen om denne opgave.

Partnerne vil arbejde pædagogisk med ”fra leg til læring”, når robotteknologier indgår i nye undervisningsforløb:
Min. 12 nye undervisningsforløb på gymnasierne, 2 EUD-forløb og 22 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler.
Via lærer-lærer samarbejde, elev-elev undervisning og ekspertise fra SDU skal en fælles didaktisk model identificeres og implementeres.

Den samlede uddannelseskæde skal styrkes og videreudvikles til en læringskæde. Læringskæden skal forankres i skolernes praksis og strategier.

Til promovering og understøttelse af denne tilgang, vil R O B O læring etablere årlige robotevents på Sydfyn. Folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, videregående uddannelser og erhvervslivet vil bidrage. Den nye tradition skal sikres via en online drejebog og et formaliseret Robotnetværk på Sydfyn.