Den kollektive vejledning foregår systematisk og koncentreret typisk fra og med (7.) 8. klasse til og med 9. (10.) klasse, hvorefter de fleste unge påbegynder en ungdomsuddannelse.
Udskolingstiden og overgangen til ungdomsuddannelsen er én lang læringsproces for den enkelte unge. Der er derfor behov for at tænke vejledningsaktiviteter i sammenhæng og som længerevarende ´forløb´. Individet er i centrum, og vejlederen skal være opmærksom på progression hos den enkelte, selv når vejledningen foregår kollektivt.

Didaktik

Men hvordan kan vejlederen planlægge forløb, der netop skal understøtte individuel progression? De unge udvikler sig hverken samtidigt eller énsartet.

Unge på Sporet vil derfor skitsere en didaktisk model. Modellen skal gengive væsentlige kriterier, som vejlederen med fordel kan tage højde for i sin planlægning. Via modellen skal vejlederen også kunne afklare, hvor og hvordan virtuel portfolio kan indgå for at understøtte den unge i sin process.

Didaktisk model

(maj 2018) Unge på Sporet har udviklet sin egen didaktiske model. Modellen er baseret på idégenerering over erfarne vejlederes praksis og kvalificeret via forløbsdidaktiske principper (Fogh Nielsen i “Vejledningsdidaktik, 2012). Principper fra karrierelæring ligger til grund.

Modellen er i løbet af forår 2018 under afprøvning hos UU Center Syd og UU Brønderslev ved sammensætning af vejledningsaktiviteter til sammenhængende forløb. På baggrund af erfaringerne vil modellen blive justeret.

Modellen vil blive beskrevet udførligt og gjort tilgængeligt senest ultimo 2018.

Eksempler på forløb

UU Brønderslev

Vejledere fra UU Brønderslev har bidraget til at skitsere aktiviteter til karrierevejledning for 7. – 9. kl. Aktiviteterne er omsat til at kunne fremme interaktive “læringsprodukter” fra de unge: Video- og lydoptagelser, quiz, m.m. De unges opgaveløsninger og besvarelser foregår interaktivt i MinUddannelse (UV Data / KMD).

Forløbet er udviklet i rammerne af det nordjyske projekt “De vanskelige overgange”. En pixibog vil blive frit tilgængelig, imens fri brug af online forløbene kræver abonnement af MinUddannelse.

UU Center Syd & UU Vallensbæk

Vejledere fra UU Center Syd og UU Vallensbæk har skabt et overblik over de aktiviteter der kommer i spil ved karrierevejledning af de unge mellem 7. til 9. kl. Aktiviteterne gennemføres af UU vejledere, hhv. af lærere og forældre, hhv. på forskellig vis i samspil mellem disse aktører.

UUSV_aktiviteterI anledning af Unge på Sporet har UU vejlederne trukket 5 af deres centrale aktiviteter frem. De 5 aktiviteter beskrives i detaljer, hver med før – under – efter aktiviteter og for hvert klassetrin.

Formålet er at forbinde aktiviteterne til en meningsgivende helhed med progression for den enkelte unge.