Studievalgsportfolio: udskolings- og overgangsdidaktik & produktbeskrivelse

Unge på Sporet gennemføres i perioden januar – december 2018 og i rammerne af UU DANMARKs projektportefølje.

Projektet skal resultere i:

  1. En model for en udskolings- og overgangsdidaktik, med brug af virtuel portfolio
  2. En produktbeskrivelse [mhp. en virtuel studievalgsportfolio]
    • videreudviklet fra og i samspil med Undervisningsministeriets obligatoriske afrapporteringsskema (pdf-format)
    • i sammenhæng med principperne for karrierelæring
    • med mulighed for måling af progression og motivationsfaktorer
    • med et attraktivt interface for unge og et understøttende interface for de involverede fagprofessionelle

Udskolings- og overgangsdidaktikken vil relatere til bl.a. Bill Laws principper for karrierelæring og de 5  motivationsorienteringer, som Center for Ungdomsforskning (CEFU) har identificeret.

Fra praksissiden bidrager UU Brønderslev, UU Center Syd og UU Vallensbæk, samt hver deres lokale konsortier, bestående af direkte involverede interessenter. Kvalitetssikring af mellem- og slutresultater foretages af Professionshøjskolen København (UCC). Moeve fungerer som projektleder.

 

udvikling og resultater

Udskolings- og overgangsdidaktik

Udskolings- og overgangsdidaktik

Den kollektive vejledning foregår systematisk og koncentreret fra og med (7.) 8. klasse til og med 9. (10.) klasse, hvorefter de fleste unge påbegynder en ungdomsuddannelse.
Udskolingstiden og overgangen til ungdomsuddannelse er én lang læringsproces for den enkelte unge. Derfor skal vejledningsaktiviteter tænkes som sammenhængende ´forløb´.

Portfolio

Portfolio

Portfolioen skal understøtte de unge i deres læringsproces henimod valg af en ungdomsuddannelse.
Portfolioen skal dermed fremme refleksion hos den enkelte unge, og samtidig dokumentere den unges læringsaktiviteter i vejledningen.

Begreber | referencer | kilder

Begreber | referencer | kilder

I udviklingsprocessen har Unge på Sporet orienteret sig i faglitteratur, i resultater fra beslægtede projekter samt benyttet øvrige kilder fra vejledningspraksis.
Centrale begreber er blevet afklaret til formålet i projektet.

Udvekslingsmøde 14. maj 2018, København

UU DANMARK afholder →et udvekslingsmøde for de projekter, der har opnået bevilling pr. december 2017 hos Undervisningsministeriet. Projekterne skal optimere arbejdet med studievalgsportfolioen under følgende fælles sigte:

”Studievalgsportfolioen skal … afspejle elevens refleksioner over egne uddannelsesønsker på baggrund af selvindsigt samt viden og erfaringer med den/de ønskede uddannelser. Arbejdet med studievalgsportfolio skal bidrage til at skabe sammenhæng for eleven i de forskellige udskolings- og brobygningsaktiviteter, som indgår i udskolingen. Det er derfor afgørende, at eleverne reelt oplever den sammenhæng og vil have udbytte af at arbejde med studievalgsportfolio som led i udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelse.”

Formålet med udvekslingen er at identificere, hvor projekterne med fordel kan inspirere hinanden og orientere hinanden om de muligheder og barrierer, som man er stødt på indtil videre.

Arbejdsmøde 6. marts 2018, Vejle

→arbejdsdagen drøftede projektdeltagere fra UU Center Syd, UU Vallensbæk og UUBrønderslev forskellige tilgange til:
a) En udskoling- og overgangsdidaktik
b) Kriterier for produktbeskrivelsen til virtuel portfolio

Drøftelserne blev inspireret af resultater fra projektets indledende faglige forberedelse samt et eksternt oplæg fra en finsk forsker om brug af interaktiv portfolio til læringsformål. Som de næste skridt ville projektdeltagerne udarbejde lokale sammenhængende forløb, med en uddybning af portfoliobrug.

Forberedende arbejde

(Resultater herfra)