Grundlægger og direktør af Moeve aps; designer aktuelle projektteams.

Uddannet Master i Voksenuddannelse, derudover Master i Projektledelse & Procesforbedringer.

Har projektledelse som central svensknøgle i sin metodiske værktøjskasse, koblet med pædagogisk baggrund og merkantil basisfaglighed.

Faciliterer samarbejde mellem mange deltagere og med vidt forskellige baggrunde. Anser mangfoldige interesser og at opnå commitment til fælles mål som en naturlig del i udvikling. Er resultatorienteret og samtidigt bevidst om, at det er mennesker der skal nå i mål. Arbejder med en høj grad af deltagerinvolvering, for at hver enkelt kan bidrage med sit bedste.

Regina-dec15_1

maagekysset

Regina-dec15_4

Erfaringer med at videreudvikle erhvervsfaglig uddannelse i Danmark og internationalt.

Har stået for en lang række pædagogiske udviklingsprojekter og for uddannelsespolitiske indsatser.

Har tidligere gennemført projekter til optimering af arbejdsprocesser og sikkerhed på arbejdspladsen. Derudover kommerciel og kulturel eventstyring.

Integrerer typisk it-platforme og medier for sikker datahåndtering og fremme af kommunikation og innovation.

Diverse publikationer.

Masterafhandling ´Vedvarende projektresultater´.