Nordisk indsats (Nordisk Ministerråd) om læring på arbejdspladsen, med dansk projekt om styrket kvalitet i praktikoplæringen, 2013 – 2015.
Dansk landekoordinator: Moeve.

Nordisk projekt om læring på arbejdspladsen

Dygtige faglærte er en forudsætning for en velfungerende produktion, for et innovativt håndværk og for en effektiv service og handel. Erhvervsuddannelserne står for en væsentlig del af kompetenceforsyningen i de nordiske lande. I Danmark vælger alt for få unge en erhvervsuddannelse, og alt for få kender til de muligheder en erhvervsuddannelse giver.

Dog har Danmark et traditionsstærkt og succesrigt vekseluddannelsessystem, hvor typisk ca. 2/3 dele af en uddannelse foregår i en praktikvirksomhed. Også i perioder med lavkonjunkturer er der mulighed for at gennemføre sin erhvervsuddannelse, da praktikcentre kan slå bro henover perioder med mangel på praktikpladser. Flere nye veje fører til videregående uddannelser, som man kan bygge på en praktisk erhvervsuddannelse.

Der er en stigende bevidsthed om, at god praktikoplæring er en del af virksomhedens kvalitetsfokus. Kvalitetsoplæring kræver dog viden, bevidsthed om metoder, velegnede værktøjer og kompetencer.

Selvom de nordiske lande har meget forskellige uddannelsessystemer, kan man lære af hinanden. Nordiske principper – såsom hensyn til individuel udvikling og læring i fællesskaber – er fælles for landene. Dermed består der en vis gensidig forståelse, og best practice i det ene land kan blive next practice i et andet land.

 

I Danmark

Det danske projekt fokuserede på “praktikmål” og deres anvendelighed i praksis. Praktikmål er de kompetencer, som elever skal opnå i løbet af deres praktikperioder. Praktikmål hænger tæt sammen med arbejdsopgaver, læring og evalueringer.

Deltagere fra tre brancheområders forskellige tilgange bidrog fra hver deres praksis, med Undervisningsministeriet i danske styregruppe. Påbegyndt i sept. 2013, afsluttet pr. dec. 2015.

Projektet har resulteret i 6 konkrete anbefalinger for praktikmålenes udformning og brugen i praksis. Anbefalingerne er affødt af projektets praksisundersøgelse, som er dokumenteret i et afsluttende notat (okt. 15). Praksisundersøgelsen blev ledsaget af nordisk udveksling og nye lokale tiltag på de 3 fagområder elektriker, byggeri og SOSU.