Erhvervsuddannelsesreformen har også ført til  en nytænkning af  grundfagene, med nye fagbilag og nye vejledninger til fagbilagene. Vejledningerne kan bruges som inspiration, når den lokale undervisning skal planlægges og beskrives.

De enkelte grundfags fagbilag fastsætter de bekendtgørelsesmæssige mål, rammer og retningslinjer for lærernes og skolens planlægning af undervisningen. Grundfagene skal i videst muligt omfang tilrettelægges i sammenhæng med både erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag og skal derfor indgå i den helhedsorienterede og tværfaglige undervisningspraksis.

Moeve har faciliteret processen med 15 lærerteams på tværs af skoletyper og geografi.

De nye vejledninger indeholder nu også links med eksempler til undervisningsforløb. Eksemplerne er digitaliseret og tilgængelige via  emu.dk.