Samarbejdsprojektet <XX-it> havde til formål at afdække unge pigers syn på deres kommende uddannelse og om relevant at udvide pigernes uddannelsesvalg med henblik på en karriere med informationsteknologier.

Projektledelse: EUC Syd med HTX Sønderborg, med faclitering, undersøgelser og afrapportering ved Moeve aps.

5 tekniske gymnasier fra 4 uddannelsescentre med hver deres UU-vejledningscenter var gået sammen om at videreudvikle læringsmiljøet og læringsaktiviteter på HTX, mhp. at gøre sig mere attraktive for piger. Store og små virksomheder var lokalt tilknyttet projektet, for via et konkret samarbejde at illustrere en arbejdshverdag med it i centrale roller.

En følgegruppe med eksperter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, samt Ministeriet for Børn og Undervisning understøttede kvalitetssikring af arbejdsprocessen og de tilsigtede resultater.

<XX-it> løb fra august 2012 til marts 2014. Projektet var støttet via udlodningsmidler og Ligestillingsministeriet.