MYRE – More Youths Realize Emerging Technologies

af

Indsatsen MYRE (2023 →) omhandler didaktisering af de nyeste teknologier – emerging technologies – i uddannelseskæden. Et pilotprojekt på Fyn er påbegyndt i foråret 2023 og skal skabe erfaringer for, hvordan vi kan forberede de unge mennesker og deres undervisere på de teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Emerging Technologies

Teknologierne i MYRE omfatter

  • Metaverse med bl.a. Virtual Reality, Augmented Reality, virtuelle spejlverdner og sociale medier
  • Kunstig intelligens på forskellig vis, med maskiner, algoritmer og applikationer, der erstatter og konkurrer med menneskelig intelligens
  • Den avancerede kvanteteknologi, hvor vi vil afdække, hvordan vi kan introducere elever og studerende til teknologiens eksponentielle virkning
  • Maritime teknologier, så som satellitbrug, robotteknologier og de nyeste forsøg med autonom styring

Partnerskaber

Indsatsen opererer i et udsnit af uddannelseskæden og går “på tværs”: fra grundskolernes udskolingsklasser til og i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, samt mellem og i professionsuddannelser og akademiske studier.

Også samarbejde med erhvervslivet indgår ved at inddrage inspiration fra virksomhedernes brug hhv. deres påtænkte anvendelse af de nye teknologier. Internationale aspekter er allerede i spil, og der er etableret samarbejde med tyske uddannelsesinstitutioner på både ungdomsuddannelsesniveau og med et universitet.

Moeve er en af de syddanske initiativtagere og står for projektledelse, samt den faglige forarbejdning af slutprodukterne.

Faglige principper

På tværs: Undervisningsforløb med og om de nye teknologier planlægges i fællesskab mellem underviserne/lektorerne. Dernæst skaleres forløbene i forhold til de forskellige uddannelsesniveauer. Dialoger og tutoring fra elev-elev (hhv. studerende) indgår i videst muligt omfang.

Fra uddannelseskæde til læringskæde: Eleverne og deres meddesign af forløbene står i centrum. Særligt har vi derved fokus på pigernes præferencer ift. deres læringsprocesser med IT. For alle unge gælder, at deres valg af uddannelses- og erhvervsvej skal styrkes, og dermed deres karrierelæring. Det indebærer, at uddannelseskæden skal kunne fungere som en “læringskæde”, med sammenhængende læringsmål og forståelse hos underviserne for hinandens didaktik og pædagogik.

Bæredygtighed: Som en ganske nødvendig del af arbejdet med de nye teknologier, skal de belyses for deres potentialer for eller trusler mod bæredygtighed. De unge vil arbejde med indikatorer for FNs Verdensmål og omsætte dem konkret i forhold til deres læringsprodukter. Arbejdsspørgsmålet er: Hvordan kan vi gøre en positiv forskel med teknologierne?

ROBOdidaktik: I indsatsen benyttes modellen ROBOdidaktik som en fælles forståelsesramme. Modellen understøtter kommunikation om undervisningsforløb, deres planlægning, evaluering og nydesign. MYRE vil også danne ramme om en opdatering af modellen ift. bæredygtighed og digital produktion.