MYRE midt – fokus på sprog

af | jun 14, 2024

More Youths Realize Emerging technologies

MYRE midt har til formål at fremme motivation for at lære og anvende fremmedsprog hos elever i erhvervsuddannelser.
Til dette formål skal projektet udforske de nye muligheder, som fremtidsteknologier kan byde på. Her vil projektpartnerne særligt se på kunstig intelligens med bl.a. avatarer, trygge rum i Virtual Reality og visualiseringer med Augmented Reality. Eleverne vil afprøve sig selv med hinanden på deres hold og på tværs af landegrænser. 

Undervisere fra Mercantec, Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder og SOSU Skive-Thisted-Viborg vil lære af hinanden undervejs. Her vil modellen ROBOdidaktik spille en klar rolle i deres indbyrdes udveksling og i den gensidige kvalificering af deres undervisningsforløb. Konkrete MYRE-erfaringer i Region Syddanmark og fra det dansk-tyske samarbejde vil indgå.

I MYRE midt er der ligeledes plads til at gribe inspiration fra endnu ukendte teknologier. Derfor vil MYRE midt også rette øjnene mod tech-trends på projektets forskellige brancheområder. 

Nationalt Center for Fremmedsprog såvel som EU Office Central Denmark vil følge projektet tæt og kvalificere de faglige valg undervejs, imens Syddansk Universitet vil indgå aktivt og desuden forestå evalueringerne.

´MYRE midt´ har opnået bevilling fra Region Midt til en toårig periode (2024-2026). Mercantec i Viborg står som leadpartner, med Moeve som projektkonsulent.

Modellen ROBOdidaktik er blevet udviklet og raffineret i løbet af en syddansk projektrække.  Modellen er praksisbaseret og kvalificeret i et aktionsforskningsforløb.

Den tech-didaktiske model anvendes på metaniveau, skal altså ikke fortrænge andre relevante lokale og måske fagligt mere specifikke modeller.