Studievalgsportfolio: didaktik og produktbeskrivelse

af | jan 27, 2018

Unge på Sporet har resulteret i to slutprodukter, der begge vil blive præsenteret på konferencen:

  1. En model for en udskolings- og overgangsdidaktik, med brug af portfolio
  2. En produktbeskrivelse [mhp. en e-portfolio]
    • i samspil med det obligatoriske afrapporteringsskema som pdf
    • i sammenhæng med principperne for karrierelæring
    • med mulighed for måling af progression og motivationsfaktorer
    • med et attraktivt interface for unge og et understøttende interface for de involverede fagprofessionelle

Udskolings- og overgangsdidaktikken relaterer til principper for karrierelæring og de 5 motivationsorienteringer, som Center for Ungdomsforskning (CEFU) har identificeret.

Slutprodukterne er suppleret med diverse praksisundersøgelser.

Fra praksissiden har UU Brønderslev, UU Center Syd og UU Vallensbæk bidraget, samt hver deres lokale konsortier, bestående af direkte involverede interessenter. Kvalitetssikring af mellem- og slutresultater er blevet foretaget af Professionshøjskolen København (tidligere UCC).

Moeve har holdt projektledelsen til Unge på Sporet for projektejer UU DANMARK (UVM, jan. – dec. 2018).