Unge med kant – Syddanmark

af | okt 17, 2018

Projektet ´Unge med kant – Syddanmark´ gennemføres august 2018 – december 2020 i regi af Region Syddanmark.

Projektet vil hjælpe de allermest udsatte unge på vej hen imod et selvforsørgende liv. 90 unge i Vejle og Tønder vil gennemgå et individuelt forløb, der skal understøtte deres vej fra grundskole til ungdomsuddannelse. De unge forventes på bæredygtig vis at begynde en erhvervsuddannelse.

Til dette formål vil projektet bidrage til lokal kapacitetsopbygning, i konteksten af den nye Kommunale Ungeindsats.

UU DANMARK har iværksat og leder projektet. Moeve står for at udføre projektledelsen.

Et kædeansvar

I hver af de to kommuner etableres et kædeansvar for de enkelte unge. Kædeansvaret skal bæres i fællesskab af fagprofessionelle fra organisationerne omkring de unge: heriblandt grundskoler, kommunal ungeindsats, uddannelsesforberedende institutioner, erhvervsskoler, socialområdet og beskæftigelse.

Fælles metoder

De fagprofessionelle vil tilegne sig fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder, med vægt på de unges motivation, relationskompetencer og mestringsstrategier.

Kædeansvaret indebærer desuden forankring af en kompetent gennemgående kontaktperson for den enkelte unge.

De lokale erhvervsskoler spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vil især bidrage med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej hen til og ind i en erhvervsuddannelse
  • et paratskab til at modtage udsatte unge i EUD