Unge på tværs´ er en afsluttet landsdækkende indsats, hvor professionelle aktører udviklede og implementerede metoder for unges overgange til en erhvervsuddannelse – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller fra andre stationer i deres liv.

11 projekter bidrog i praksis med hver deres vinkel på at løse en del af den samlede opgave. Unge på tværs forløb fra sept. 2013 til dec. 2014 i regi af UU DANMARK. UU DANMARK, med Moeve som koordinator, understøttede projekternes samlede fremdrift mod fælles mål.

Indsatsen handlede om effektiv vejledning, med udgangspunkt i de enkelte unges livsverdener. Idet “stærke broer” kun kan bygges og bære, skal man ved begge ender af broen være indstillet og fagligt forberedt på den fælles opgave. Dermed skulle der også skabes nye organisatoriske tiltag, der kan få de forskellige stationer i de unges liv til at hænge sammen.

 

Evalueringen konstaterede en stor bæredygtighed hos de nyudviklede vejledningsmetoder og modellerne for det komplekse tværorganisatoriske samarbejde.

Kontekst

´Unge på tværs´ indgik i en større ministeriel indsats som en del af satspuljeaftalen 2011. Her var det blevet vedtaget at etablere en pulje på 13 mio. kr. til en styrket indsats for bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse.

Puljen skulle anvendes til støtte for udvikling af projekter, der kunne medvirke til at flere udsatte unge får mulighed for at anvende deres potentialer, viden og kunnen med sigte på bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse.