AR-app af ROBOdidaktik

AR-app af ROBOdidaktik

Baggrund ROBOdidaktik er en fagligt kompakt model der kræver forklaring og eksemplificering. Undervisere har efterspurgt en virtualisering, dels mhp. selvstudier, dels mhp. anvendelse i teamsamarbejde, på lærerworkshops og i evalueringer af undervisningsforløb....