Nordiska Ministerrådets program Hållbar nordisk välfärd,  som pågick mellan 2013 och 2015, handlade om att hitta nya välfärdslösningar för människor i Norden. Lösningarna  ska bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete och hälsa för Nordens invånare. Programmet initierade såväl samarbete genom konkreta insatser, som nordiska plattformar för dialog och kunskapsutbyte.

Danmark bidrog med en praksisundersøgelse om kvalitet og brug af praktikmål, læs mere.