erhvervspædagogisk ekspertise

Moeves spidskompetencer på det pædagogiske område omhandler i alle tilfælde praksisbaserede læringsprocesser. Følgende er de faglige kerneområder:

  • Design af læringsforløb og læringselementer
  • Elevcentret undervisning – principper, didaktik, pædagogik
  • Arbejdspladslæring, sidemandsoplæring, kompetencemål
  • IT-integreret læring, digitalisering
  • Internationalt samarbejde mellem uddannelsessystemer

Når projektets resultater skal formidles videre, assisterer vi også gerne. Vi har professionelle samarbejdspartnere og erfaringer med en række publikationsformer og kommunikationsveje.