Expertopgaver på bestilling – eksempler

Undersøgelser, evalueringer, strategiarbejde, analyser, rapporter, procesdesign

Eksempler:

 • Country study ´Individualization in Vocational Education and Training – Denmark´, 2020, as a part of the national Slovenian project “Modernization of Vocational Education and Training”, considering international experiences from countries that have gone through the process of implementing individualization
 • Evalueringsrapport ´crossingIT – programmering i undervisningen på erhvervsgymnasier og i uddannelseskæden i 7 kommuner i region syddanmark´, 2019
 • Country study Denmark as contribution to German research study ´Development of national vocational qualification and training standards – A European comparison of stakeholders, processes and design´, by Federal Institute for Vocational Education and Training BIBB, Germany, 2015-17.
 • Digitaliseringsstrategi SOSU Sjælland, 2016. Ledsaget af implementeringsplan, evalueringsdesign og kommunikationsprodukt: Proces, formulering og formidling
 • Evalueringsrapporter, jan. 2016, og step-stone rapport, aug. 2015: “Flere praktikpladser og bedre match”, EVU uddannelse indenfor el og VVS
Forarbejdning af fagligt stof

Såsom indsamling og redigering af tekster, forarbejdning til film eller grafiske løsninger af komplekse modeller. Eksempelvis:

 • TOOLBOX – forarbejdning af diverse projekters slutresultater til et sammenhængende materialekoncept for arbejdet med udsatte unge på deres vej til selvforsørgelse, heriblandt en erhvervsuddannelse, 2019-2022
 • AMU kurser – nye målbeskrivelser, 2018, indsamling og redigering af faglige bidrag fra praksiseksperter inden for elektriker- og VVS-fagene, Det faglige udvalg EVU
 • “Intensive vejledningsforløb”, 2011 og 2012, indsamling og redigering af faglige bidrag fra praktikere, NEXT København / Brug for alle unge
Forpligtet samarbejde

Moeve indgår i forpligtede og loyale samarbejdsrelationer, til fordel for alle parter og især målgrupperne.

Eksempler:

 • Moeve samarbejder med forskere fra bl.a. HAMK, Finland, og Hamburg Universität, Tyskland. Samarbejdet indebærer design af fælles projekter, samskabelse af videnskabelige artikler og løbende udveksling på de givne faglige områder.
 • Moeve bidrager til initiativer, som UU DANMARK iværksætter til fremme af unges vej mod en ungdomsuddannelse og en på sigt bæredygtig selvforsørgelse. Læs mere om Ungeværk.
Konferencer, specialdesignede workshops

Eksempler:

 • Interaktiv web-workshop “God praktikoplæring”, marts 2021, som kick-off for det nordjyske projekt ´Lærlingepiloter´
 • Multiplier event “Se målet!“, april 2018, EU projekt SEE THE GOAL
 • Konference “Det nye merkantile grundforløb – udfordringer og løsningsmetoder”, maj 2015, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • Introworkshops til projektledelse på sektorer, hvor menneskelige udviklingsprocesser står i centrum
Præsentationer, key notes

Eksempler, i ind- og udlandet, personligt såvel som virtuelt:

 • Facilitation of online event  “Business & Education with Augmented Reality” at Internetweek Denmark, 7th May 2021, about innovative AR-technology as well as new AR-teaching practice in vocational education
 • Lecture about “Vocational Maturity” (24th March 2021) as a contribution the the international week of Finnish Eye on TAMK
 • Presentation of Youth in transition (2018-2020, interim results), recommendations for working successfully with innovation projects in European context, facilitation of workshop for initiating EU-projects, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 3rd Oct. 2019, for EuroGuidance network
 • Workshop om digitaliseringsstrategi, Danske Erhvervsskoler og -gymnasiers årsmøde, april 2018
 • “Danish best practice on learning and assessment in work place learning”, Sept. 2017, at national conference ´Apprenticeship – possibilities and realization´, by the Institute of the Republic of Slovenia for VET – read more
 • “Dänische Berufsbildung – Digitalisierung”, maj 2016, TTnet Deutschland, BIBB
 • “Portfolio i Kombineret Ungdomsuddannelse”, juni 2015, Produktionsskoleforeningen Danmark
 • “Berufsausbildung mit Abitur – EUX in Dänemark”, maj 2015, TTnet Deutschland, BIBB
 • “Sustainable project results”, Nov.  2012, Symposium leidinggeven aan sociale innovaties, NL
Organisatorisk og administrativ assistance

Eksempler

 • Administrativ koordination og udbetalinger til 15 underviserteams, 2014-2015, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling